Vai al contenuto

Learning and training mobility: focus on Poland

Od lutego do czerwca 2017 roku UNISER gościł około 130 studentów z Polski, którzy przyjechali do Forli, Ceseny i Rimini aby wziąć udziału w projektach szkoleń zawodowych programu Erasmus +. Uczestnicy byli w wieku od 17 do 20 lat. Przybyli z różnych szkół, aby zmierzyć się z realiami prawdziwej pracy, które dla nich nie były jeszcze znane. Staż zawodowy stanowi ważny element w trakcie edukacji. Zwłaszcza jeśli odbywa się za granicą. Sektory zawodowe, wktórych to pracowali nasi stażyści to między innymi: logistyka, mechanika samochodowa, renowacja, IT, gastronomia, biznes.
Ta część naszego bloga jest dedykowana opowieściom na temat ich doświadczeń we Włoszech. Niektórzy stażyści pisali w języku polskim, inni w angielskim. Zdecydowaliśmy się nie tłumaczyć ich historii, ponieważ, jak sami poprosili: to co stworzyli powinno być przewodnikiem dla przyszłych uczestników tego rodzaju projektów (głównie Polaków), którzy przyjadą do Włoch.
Jakie są trudności, które napotykamy podczas praktyk zagranicznych? Za czym tęsknisz/czego Ci brakuje? I w końcu, dlaczego brać udział w tego typu projektach? Wielu z nich podkreśla, że Erasmus + to nie tylko szkolenia i pracy, ale także podróż, odkrywanie, poznanie (siebie i innych), przyjaźń i poszerzanie swoich horyzontów.
Dla wielu z nich był to pierwszy raz kiedy na miesiąc wyjechali z dala od strefy komfortu, bez mamy, przyjaciół, krewnych. To nie jest łatwe, znaleźć się w nowym kraju, z głową pełną pytań, nie znając języka i ludzi. Pomimo tego, dzięki wychowawcom i organizacji goszczącej wszystko stało się łatwiejsze.

Co odkryli?

● Cierpliwość, bo to nie jest łatwe, aby zrozumieć wszystko na raz,

● Wartość nauki języków- po tym doświadczeniu rzeczywiście zrozumieli, dlaczego ważne

jest, aby uczyć się języków obcych,

● Kulturę innego kraju: jedzenie, wycieczki, architektura …

● Przyjaźń: nawet w tak krótkim czasie można spotkać niezwykłych ludzi i przywiązać się do nich.

Zapraszamy do czytania pamiętnika naszych stażystów!

Erasmus+ 2017: from Trzebnica (Poland) to Forlì (Italy) – part 1

Erasmus+ 2017: from Trzebnica (Poland) to Forlì (Italy) – part 2

Erasmus+ 2017: from Trzebnica (Poland) to Forlì (Italy) – part 3

Nasz Włoski Sen (Our Italian dream)

Poland meets Italy: from Brzeg Dolny to Forlì

Przyjemnej lektury!
————————————————————————————-

Da Febbraio a Giugno 2017 ad UNISER abbiamo ospitato circa 130 studenti dalla Polonia, che sono venuti a Forlì, Cesena e Rimini per partecipare ai progetti di formazione professionale del programma ERASMUS+.

I partecipanti erano di età compresa tra 17 e 20 anni. Sono arrivati da diverse scuole per mettersi alla prova in un mondo che per loro era ancora sconosciuto: quello del lavoro. Lo stage professionale, durante la formazione scolastica, costituisce infatti un elemento molto importante nella formazione di ogni ragazzo. Soprattutto se fatta all’estero. Abbiamo ospitato tirocinanti nei più svariati settori lavorativi, tra i quali logistica, meccanica automobilistica, restauro, IT, food&wine, commercio.

Questo speciale sul nostro blog è dedicato ai racconti delle esperienze vissute in Italia. Alcuni ragazzi hanno scritto in polacco, altri in inglese: abbiamo deciso di non tradurre i loro racconti, perché, come ci hanno chiesto i tirocinanti stessi, questa deve essere una sorta di guida ai loro futuri colleghi (soprattutto polacchi) che arriveranno in Italia.

Quali le sono le difficoltà a cui si va incontro durante un’esperienza di mobilità internazionale? Di cosa si soffre la mancanza? Ma soprattutto, perché partecipare a progetti di questo tipo è un tassello fondamentale nella formazione di ogni studente?
Come molti di loro sottolineano, ERASMUS+ non è solo tirocinio e lavoro, ma anche viaggi, scoperta, conoscenza (di sé stessi e degli altri), amicizia e allargare i propri orizzonti.

Per molti di loro era la prima volta che provavano a stare un mese lontano dalla loro comfort zone, senza mamma, amici, parenti e abitudini. Non è facile, continuano, trovarsi in un nuovo paese, con la testa piena di domande, una lingua sconosciuta e nuove persone.

Ma grazie ai tutor e la host organization tutto gli è sembrato più facile.

Cosa hanno scoperto?

  • La pazienza, perché non è facile capire tutto subito,
  • L’importanza di parlare altre lingue: dopo questa esperienza hanno concretamente capito il perché è fondamentale studiare le lingue straniere,
  • La cultura di un altro paese: cibo, gite, architettura…
  • L’amicizia: anche in così poco tempo si possono incontrare persone straordinarie e affezionarsi a loro.

I diari essendo pensati per i futuri tirocinanti polacchi sono quasi tutti in polacco… perdonateci.

Erasmus+ 2017: from Trzebnica (Poland) to Forlì (Italy) – part 1

Erasmus+ 2017: from Trzebnica (Poland) to Forlì (Italy) – part 2

Erasmus+ 2017: from Trzebnica (Poland) to Forlì (Italy) – part 3

Nasz Włoski Sen (Our Italian dream)

Poland meets Italy: from Brzeg Dolny to Forlì

Buona lettura!

Categorie

News

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: